CORUM GROUP s.r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava

+421/2/44 45 42 77
+421/903 554 927
corum@corum.sk
reklama.corum@gmail.com


Číslo účtu: UniCredit Bank: 6622918008/1111
IČO: 31382339
IČ DPH: SK2020337528
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA 1 vložka č: 7802/B oddiel : sro