CORUM GROUP s.r.o.

Rožňavská 17

831 04 Bratislava

 

+421/2/44 45 42 77

+421/905 554 927

corum@corum.sk

reklama.corum@gmail.com


Číslo účtu: UniCredit Bank: 6622918008/1111

IČO: 31382339

IČ DPH: SK2020337528

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA 1 vložka č: 7802/B oddiel : sro